خانه اخبار ویژه بدرقه «بیتا فرهی» در میانه اشک و احترام+تصاویر