خانه اخبار ویژه «کیش» میزبان مسابقات جهانی تکواندو شد