خانه اخبار ویژه برد پرسپولیس در دیدار تدارکاتی قبل از بازی با النصر