خانه اخبار ویژه برنامه‌ریزی تشییع پیکر رئیس‌جمهور انجام شد