خانه اخبار استانی برگزاری اولین دوره جام حذفی فوتبال ساحلی در کشور