خانه اخبار ویژه عکس/ بزرگ‌ترین پرچم ایران به رنگ سیاه درآمد