خانه اخبار ویژه بلینکن: ایده اخراج فلسطینی‌ها از غزه محکوم به شکست است