خانه اخبار ویژه بهرنگ علوی: کسانی که به جنایت می‌خندند از تروریست‌ها بی‌رحم‌ترند