خانه اخبار استانی بهره‌برداری از طرح توسعه بیمارستان خورموج