خانه اخبار استانی بهره برداری و آغاز ۲۵ طرح راهداری در تنگستان با حضور وزیر علوم