خانه اخبار استانی بوشهری‌ها منتظر خیزش گرد و خاک باشند