خانه اخبار استانی بوشهری‌ها ۶ موکب در مشهد مقدس برپا کردند