خانه اخبار ویژه بیانیه باشگاه پرسپولیس: با هیچ مربی ایرانی مذاکره نکردیم