خانه اخبار ویژه بیانیه رسمی باشگاه الاتحاد پس از لغو بازی با سپاهان و ترک ایران