خانه اخبار استانی بیانیه غلامعلی میگلی نژاد درباره ردصلاحیتش: اصرار دارند که حتما باید در مسایل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی همفکر و همراه باشید