خانه اخبار ویژه بیانیه مشترک قطر، مصر و آمریکا درباره آتش بس غزه