خانه اخبار ویژه بیرانوند، ارزشمندترین دروازه‌بان آسیایی