خانه اخبار ویژه بیرانوند به کمیته انضباطی پرسپولیس دعوت شده است؟