خانه اخبار ویژه بیرانوند پرسپولیس را تهدید به جدایی کرد!