خانه اخبار ویژه تاثیر سوابق تحصیلی در کنکور سال ۱۴۰۳ چقدر است؟