خانه اخبار ویژه تاج: احضار همه اعضای هیئت رئیسه برای فساد حرف بی‌خودی است