خانه اخبار استانی تجلیل از بانوی بوشهری به عنوان مدیر دوستدار خانواده + عکس