خانه اخبار استانی تجمع کارگران مجتمع گاز پارس جنوبی/ آیا به طرح ساماندهی امیدی هست؟