خانه اخبار ویژه تحقیق از حقوق‌های نجومی، بلاتکلیف ماند