خانه اخبار استانی تحویل ۳۴۸ واحد مسکونی به خانواده‌های دارای ۲ معلول بوشهر