خانه اخبار ویژه تداوم ترکیب شکست‌خورده؛ تاج و قلعه‌نویی