خانه اخبار استانی تدوام فعالیت‌های دامپزشکان در مناطق محروم بوشهر