خانه اخبار استانی تردد و توقف ماشین‌های سنگین در کوچه‌های «شیرینو» ممنوع شد