خانه اخبار ویژه تست پزشکی موفقیت آمیز بود؛ قرارداد مهاجم استقلال امضا می‌شود