خانه اخبار استانی تشییع شهید گمنام در ۳۰۰ مدرسه استان اجرا شد