خانه اخبار استانی تصادف در محور بوشهر  به فارس سه نفر کشته و دو مجروح برجای گذاشت