خانه اخبار استانی تصاویری از نمازجمعه بوشهر در دهه 60 و 70