خانه اخبار ویژه تصاویری جالب از بارش برف، ۵۰ سال قبل