خانه اخبار ویژه تصاویر/ آبگرفتگی خیابان‌های اهواز با چند دقیقه بارندگی