خانه اخبار ویژه تصاویر/ آب شدن بیش از ۱۰ درصد از یخچال‌های قطبی سوئیس