خانه اخبار ویژه تصاویر/ آتشکده بهرام یزد و شعله‌ای ۱۵۰۰ ساله