خانه اخبار ویژه تصاویر/ آخرین جلسه رسیدگی به اتهامات «تتلو»