خانه اخبار ویژه تصاویر/ آخرین حضور روحانی و جنتی در مجلس خبرگان