خانه اخبار ویژه تصاویر/ آذربایجان خود را برای انتخابات ریاست جمهوری آماده می‌کند