خانه اخبار ویژه تصاویر/ آش فروشی حمید لولائی در پارک لاله