خانه اخبار ویژه تصاویر/ آغاز برداشت خوشه‌های طلایی از مزارع استان فارس