خانه اخبار ویژه تصاویر/ آغاز برداشت گندم در خوزستان