خانه اخبار ویژه تصاویر/ آقای سخنگو! کجا ایستاده‌ایم