خانه اخبار ویژه تصاویر/ اتریشی‌ها عاشق پیکان شدند و آن را اروپایی توصیف کردند!