خانه اخبار ویژه تصاویر/ اجتماع مردمی وعده صادق در حرم رضوی