خانه اخبار ویژه تصاویر/ ادای احترام مردم روسیه به سید ابراهیم رئیسی در مسکو