خانه اخبار ویژه تصاویر/ از خانه «دکتر لقمان ادهم» تا مرکز جامع مسمومیت کشور