خانه اخبار ویژه تصاویر/ استایل جذاب داریوش مهرجویی در ایام جوانی