خانه اخبار ویژه تصاویر/ استقبال از حمید نوری در مهرآباد