خانه اخبار ویژه تصاویر/ استقبال گرم از همسر بشار اسد در دانشگاه پکن